Premiär! Jakt i Sälen!

Ripjakt, jaga i Sälen, Sälenfjällen, Jonas Hunting Experience

Jonas Hunting Experience erbjuder: för första gången en unik möjlighet till träning & jakt på Sveriges närmaste fjäll – Sälenfjällen – Scandinavian Mountains. Närmare än så här kommer du inte.

Ripjakt, Skogsfågeljakt, Älgjakt, Utbildningar & kurser: Fågelhundkurs, Älghundkurs, Utbildningsjakt och mycket mer.

Läs mer och boka på: jonashunting.se

Fågelhund, jakt med fågelhund, jaktkurs, jakthund, Jonas i Sälen, SälenfjällenÄlgjakt, jakt, Jonas hunting experience, SälenfjällenJonas Hunting Experience, jakt i Sälen, älgjakt, ripjakt, skogsfågeljakt, SälenfjällenJonas Hunting, hunt, hunting in Sälen, moose, gamebird, Sälenfjällen