Bokningsvillkor Sälenkassen

Boknings- och köpvillkor 

KÖP OCH ALLMÄNNA VILLKOR JONAS I SÄLEN (Jonas i Sälen AB) 

Jonas i Sälen (JiSförmedlar beställningar av ”mat” från beställaren (nedan ”kunden”) till den av kunden valda restaurangen/uthämtningsplatsen. Varje restaurang har specifika öppettider och erbjuder olika möjligheter i form av avhämtning och utkörning . Vid lagd beställning ansvarar varje enskild restaurang själv för att denna behandlas. Jonas i Sälen försöker alltid upptäcka och varna om eventuella driftstörningar, men ansvarar inte för fördröjd eller utebliven leverans till följd av eventuella tekniska problem. 

PERSONUPPGIFTER 

Jonas i Sälen lagrar all information som anges vid beställning. Denna information behövs för att kunna erbjuda en trygg och bra tjänst. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår personuppgiftspolicy på: 

Jonas i Sälen – dataskyddspolicy 

BESTÄLLNING 

All personinformation som anges i beställningsformuläret ska vara korrekt och tillhöra den som beställer produkterna. Jonas i Sälen ansvarar inte för utebliven leverans till följd av otillräcklig eller felaktig information i beställningsformuläret. 

PRODUKTER  

Jonas i Sälen har som mål att alltid hålla sidan uppdaterad för eventuella förändringar i produktutbudet men vi reserverar oss för att vissa produkter kan vara slut i lager. Varje enskild restaurang ansvarar själv för att meddela kunden om detta och erbjuda ett alternativ. Varje enskild restaurang har det yttersta ansvaret för kvaliteten på sina produkter. Om kunden har klagomål på enstaka produkter ska kunden i första hand ta upp detta med den enskilda restaurangen. 

BETALNING  

Jonas i Sälen är anslutna till Caspeco Pay och betalas med kortbetalning genom Payex. Alla betalsätt är 100 % säkra och informationen du anger delas inte ut till tredje part. På din bank kommer det stå ”Caspeco Pay” för betalningen. Läs mer om Caspeco Pay på Caspecos hemsida: https://www.caspeco.se/  

UPPHÄMTNING  

Upphämtning sker från verksamheten på bokningen enligt bestämda tider för den produkten.

ÅNGERRÄTT 

Vi beställning av “mat” gäller ingen ångerrätt. Utdrag ur Konsumentverkets informationsbroschyr om Distans- och hemförsäljningslagen (PDF): 

Vid distansavtal och hemförsäljningsavtal har du inte någon ångerrätt om du köper livsmedel eller andra varor för ett hushålls löpande förbrukning – det kan till exempel vara hushållspapper, tvättmedel eller eldningsolja – under förutsättning att varorna levereras hem till dig eller till din arbetsplats och näringsidkaren normalt kör ut varorna i ett distributionssystem. 

VILLKORSÄNDRINGAR 

Jonas i Sälen har rätt att ändra dessa villkor utan att i förväg få ditt godkännande. Jonas i Sälen informerar om ändringen minst en vecka innan den träder i kraft. Informationen lämnas på webbplatsen. Genom att fortsätta att nyttja Jonas i Sälen efter att ändringen trätt i kraft godkänner du ändringen. 

KONTAKTUPPGIFTER 

Jonas i Sälen AB, tel: 0280 – 333 30 ,  E-post: koket@isalen.se 

Org.nummer 559054-5363 

Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer